Tietosuoja


EU:n tietosuoja-asetuksen siirtymäaika päättyy 25.5.2018.
 Asetukseen ja sen mukanaan tuomiin velvoitteisiin on jokaisen yrityksen syytä suhtautua vakavasti. Muutosten tekemiseen on vielä aikaa, mutta ei kuitenkaan liikaa. Tietosuoja-asetus hämmentää ja herättää kysymyksiä. Mutta ei hätää, kauppakamari tulee tarjoamaan laatutietoa ja käytännönläheistä ohjeistusta ja lähestymistapaa, jotta pystytte selättämään asetuksen mukanaan tuoman haasteen.

EU:N TIETOSUOJAUUDISTUS

OPAS: MITEN VALMISTAUTUA TIETOSUOJA-ASETUKSEEN

OPAS: LAADI TIETOTILINPÄÄTÖS

 OPAS: TIETOSUOJAVASTAAVAN TOIMENKUVA, TEHTÄVÄT JA ASEMA

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTEET

 MUITA TIETOSUOJAVALTUUTETUN OPPAITA

TIETOTURVAOPAS YRITYKSILLE

 ARJEN TIETOSUOJAA VIDEOKOULUTUKSET

ARJEN TIETOSUOJA NETTITESTI