Rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, y-tunnus 0209339-4, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki, puh. 06 412 2675, ep@kauppakamari.fi
 2. Rekisteriasiat
  Vastaamme viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.
 3. Rekisterin nimi
  Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin jäsen-, sidosryhmä- ja markkinointirekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Kauppakamarilaissa tai muussa laissa kauppakamarille säädettyjen tehtävien hoitaminen, luottamushenkilö-, asiantuntija- ja muiden sidosryhmäsuhteiden hoitaminen sekä tutkimustoiminta. Käsittelyn tarkoituksena on luottamushenkilöiden ja asiantuntijoiden osalta yhteystietojen ylläpito ja välittäminen asiantuntija- tai luottamustoiminnan hoitamiseksi ja henkilön auktorisoinnin tai hyväksynnän julkisen varmistamisen toteuttamiseksi sekä muu yhteydenpito, viestintä ja markkinointi. Muiden henkilöiden osalta käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito, viestintä ja markkinointi. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on maksujen, palkkioiden ja korvausten suorittaminen tai periminen sekä kyselyjen, tilastojen ja muiden tutkimusten toteuttaminen.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Edellä mainittujen henkilöiden nimi, tehtävä tai asema, osoite ja muut yhteystiedot sekä muut sidosryhmäsuhteen hoitamiseksi tarpeelliset tiedot.
 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty, mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Tietoja voidaan luovuttaa kauppakamariryhmän sisällä kyselyjen, tilastojen ja muiden tutkimusten toteuttamista varten. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen tietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
 8. Tietojen korjaaminen
  Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan Etelä-Pohjanmaan kauppakamarille yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn rekisteröidyn kirjallisen pyynnön perusteella. Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.
 9. Tietojen poistaminen
  Tiedot poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen kumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu asianmukaisesti.
 11. Kielto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely, tutkimuksia, kyselyitä, suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.